Regels

How to Play

Formula

Het programma is toegankelijk voor elke golfer die Lid is in een Belgische club die bij de Koninklijke Belgische Golf Federatie is aangesloten en in het bezit is van een geldige Federatiekaart en voor leden van buitenlandse Federaties die door de Koninklijke Belgische Golf Federatie erkend worden. Minimum handicap: 36. Elke speler wordt uitgenodigd door een van de partners van Members Only en/of de Members Only Golf Tour.

Spelformule

Shotgun of standaard
18 holes met teams van twee spelers (flights van 2 teams). 4BBB in Stableford
TEES: geel (heren) en rood (dames). Eén enkele categorie.

Lokale regels

Gelieve de lokale clubregels te raadplegen vooraleer aan de competitie te beginnen.

Scoring

De deelnemers worden vriendelijk verzocht om hun bal op te nemen zodra zij geen punt(en) meer kunnen scoren op de hole die ze spelen.

Traag spel

Om het spel te versnellen, wordt elke flight verzocht om het contact met de voorgaande flight niet te verliezen of, indien nodig, een volgende flight doorgang te verlenen.

Scorekaarten

Elk team waakt erover dat de scorekaarten gecontroleerd worden en zij door een speler en een marker worden ondertekend. Onvolledige of foutief ingevulde scorekaarten leiden onherroepelijk tot de diskwalificatie van het team. De vervolledigde scorekaarten dienen meteen bij de terugkeer in het clubhouse te worden ingeleverd op het Secretariaat. Eventuele ex aequo’s zullen van elkaar worden gescheiden op basis van de beste (team)score op de laatste 9, 6, 3, 1 holes. Indien er dan nog altijd geen onderscheid is, beslist het lot.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking en de tombola sluiten onmiddellijk aan op het einde van de laatste partij. Zij worden gevolgd door een champagnecocktail.
De dresscode is vrij (de golfkledij die op de baan wordt gedragen is toegestaan).